Vi rekryterar och bemannar efter Er kravprofil och följer Almegas rekommendationer och bestämmelser samt följer kollektivavtalen för tjänstemän och arbetare.

Vid rekrytering lämnar vi en garanti om att ersätta personen inom tre månader om densamma exempelvis inte fungerar på arbetsplatsen eller avslutar sin anställning.