Ni kan istället för att rekrytera direkt hyra personen under 6 månader motsvarande 1000 timmar. När perioden är över är personen fri att anställa utan kostnad.

Önskar ni att ta över personen tidigare än 6 månader görs en avräkning av återstående tid.