Om ni är tvingade att göra er av med personal kan vi erbjuda outplacement. Detta innebär att vi tar hand om era anställda och ger dem jobbcoachning, hjälp med att uppdatera CV samt regelbundna informationsträffar, personliga samtal m.m

Eftersom vi är ett rekryterings och bemanningsföretag kommer vi givetvis samtidigt kunna vara en sluss vidare till nästa jobb!