Om Ni som företag önskar bättre fraktpriser och genomgång av kvalité erbjuder vi en full process där vi går igenom nuvarande lösning. Efter detta bjuder vi tillsammans in de fraktbolag och kurirer som möter Era specifikationer och önskemål.

Vi fakturerar Er en procentsats av besparingen vi skapat alternativt ett fast arvode.